دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
آدرس مرکز تحقیقات ایمونولوژی
جهت ارجاع در مقالات و سایر انتشارات

مرکز تحقیقات ایمونولوژی،
پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی،
دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.


Immunology Research Center,
Institute of Immunology and Infectious Diseases,
Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

نقش استنشاق لیپوساکارید در فراخوانی سلولهای فاگوسیتوز به فضای هوایی آلوئولار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۱۱ | 
فاگوسیت های تک هسته ای( Mononuclear phagocytes)  شامل  مونوسیت ها، ماکروفاژها و سلول های دندریتیک (DCs)، از اعضای اصلی و مهم ایمنی ذاتی محسوب میشوند. که هم در گردش خون و هم در بافت های مختلف ساکن هستند. این سلول ها  به عنوان  آغازگر پاسخ ایمنی اختصاصی نیز محسوب میشوند، چرا که با عرضه آنتی ژن به لنفوسیت های  T  سبب شروع آبشار پاسخ های اختصاصی ضد آنتی ژن نیز میشوند. یکی از بافت ها و فضاهایی که سلولهای فاگوشیتوز کننده در آنجا ساکن هستند، فضای هوایی آلوئولار می باشد.  
شکل زیر مقایسه بین انواع سلول های ماکروفاژ موجود در ریه، در شرایط نرمال و التهابی را نشان میدهد.

 

 در حالت نرمال، سلولهای MP موجود در فضاهای هوایی آلوئولار در حالت پایه (steady state) قرار دارند. با این حال  تا به امروز در مورد چگونگی فراخوانی و حرکت  سلول های DC در شرایط التهاب اطلاعات زیادی منتشر نشده  است.  در سال ۲۰۱۹ Laura Jardine و همکارانش از استنشاق لیپوپلی ساکارید (LPS)  برای ایجاد التهاب حاد در افراد سالم استفاده کردند و  تاثیر آن  را بر فراوانی سلول های  MP در گردش خون و مایع برونکوآلوئولار بررسی کردند.  این محققین توانستند  نشان دهند: ۸ ساعت بعد از استنشاق LPS، فراوانی سلول های مونوسیت و سلولهای DC  در مایع  برونکوآلوئولار افزایش پیدا میکنند. آنالیزهای فنوتیپی، پروفایل بیان ژن و آنالیزهای خونی نشان داد که سلولهای DC  فراخوانی شده به محل التهاب اکثرا منشا خونی داشتند. همچنین نتایج نشان دادند که سلولهای فراخوان شده به سرعت، ژن های سلول های ساکن فضاهای هوایی را بیان خواهند کرد. از طرف دیگر ماکروفاژهای آلوئولار بعد از استنشاق LPS، بیان سایتوکاین های ضروری جهت فراخوانی سایر سلول های MP را افزایش میدهند.

گرد اوری کننده :
 دکتر مریم عظیمی

دکترای تخصصی ایمونولوژی

m-azimimalumnus.tums.ac.ir

۱              Guilbaud E, Gautier EL, Yvan-Charvet L. Macrophage Origin, Metabolic Reprogramming and IL-۱β Signaling: Promises and Pitfalls in Lung Cancer. Cancers. ۲۰۱۹;۱۱(۳):۲۹۸.
۲.            Jardine L, Wiscombe S, Reynolds G, McDonald D, Fuller A, Green K, et al. Lipopolysaccharide inhalation recruits monocytes and dendritic cell subsets to the alveolar airspace. Nature Communications. ۲۰۱۹;۱۰(۱):۱۹۹۹.
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 241 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر