دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

تجهیزات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نبولایزر

پمپ پروستاتیک

بیوفتومتر

ترموسیکلر

ژل داک

میکرو سانترفیوژ

فروزن سکشن

پاورساپلای

تانک وسترن

تانک SDS

تانک مینی پروتئین