دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
آدرس مرکز تحقیقات ایمونولوژی
جهت ارجاع در مقالات و سایر انتشارات

مرکز تحقیقات ایمونولوژی،
پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی،
دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.


Immunology Research Center,
Institute of Immunology and Infectious Diseases,
Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

تجهیزات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نبولایزر

پمپ پروستاتیک

بیوفتومتر

ترموسیکلر

ژل داک

میکرو سانترفیوژ

فروزن سکشن

پاورساپلای

تانک وسترن

تانک SDS

تانک مینی پروتئین