دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

سال 93

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
 

دریافت فایل Differentiation_potential_.pdf   [حجم: 68 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/20]
دریافت فایل Evaluation_.pdf   [حجم: 109 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/20]
دریافت فایل High_placenta-specific_.pdf   [حجم: 103 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/20]
دریافت فایل Identification__.pdf   [حجم: 140 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/20]
دریافت فایل IL-6,_IL-10_and_IL-17.pdf   [حجم: 79 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/20]
دریافت فایل Immunization_.pdf   [حجم: 129 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/20]
دریافت فایل Immunohistochemical_characterization_of.pdf   [حجم: 136 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/20]
دریافت فایل Menstrual_.pdf   [حجم: 126 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/20]
دریافت فایل Menstrual_blood-derived_.pdf   [حجم: 84 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/20]
دریافت فایل Modified_protocol_.pdf   [حجم: 146 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/20]
دریافت فایل Retinoic_.pdf   [حجم: 82 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/20]
دریافت فایل The_Effect_.pdf   [حجم: 83 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/20]
دریافت فایل The_same_.pdf   [حجم: 133 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/20]

دفعات مشاهده: 224 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر