دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 113 | تعداد کل بازدید های مطالب: 64,749 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

ریاست

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

معاونت پژوهشی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

برنامه استراتژیک

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

Affiliation صحیح مرکز تحقیقات

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

همایش و کارگاه ها

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دکتر نادر تاجیک

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دانلود فایل آموزشی بیوانفورماتیک

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

درباره مرکز

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

طرح های در دست اجرا

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دکترمحمد نجفی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دکتر امیرحسن زرنانی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دکتر نادر تاجیک

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دکتر پرویز کوخایی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دکتر رضا فلک

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دکتربهنام ثبوتی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دکترشکرالله فرخی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دکتر فرهاد شاهسوار

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دکترفربد عبادی فرد آذر

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دکتر پیمان کیهان ور

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

اعضای مرکز

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دکتر پیمان کیهان ور

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دکتر علی اکبر دلبندی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کارشناسان مرکز تحقیقات

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

جناب آقای محسن غلمان

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

جناب آقای بهنام اسدی فر

صفحه 1 از 5    
اولین
قبلی
1