دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 113 | تعداد کل بازدید های مطالب: 12,077 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: ریاست - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: معاونت پژوهشی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: برنامه استراتژیک - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: Affiliation صحیح مرکز تحقیقات - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: همایش و کارگاه ها - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دکتر نادر تاجیک - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دانلود فایل آموزشی بیوانفورماتیک - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: درباره مرکز - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: طرح های در دست اجرا - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دکترمحمد نجفی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دکتر امیرحسن زرنانی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دکتر نادر تاجیک - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دکتر پرویز کوخایی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دکتر رضا فلک - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دکتربهنام ثبوتی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دکترشکرالله فرخی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دکتر فرهاد شاهسوار - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دکترفربد عبادی فرد آذر - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دکتر پیمان کیهان ور - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اعضای مرکز - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دکتر پیمان کیهان ور - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دکتر علی اکبر دلبندی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: کارشناسان مرکز تحقیقات - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: جناب آقای محسن غلمان - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: جناب آقای بهنام اسدی فر - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: جناب آقای محسن ایمانی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: جناب آقای علیرضا دولتیار - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: جناب آقای علیرضا فراهانی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: سرکار خانم مریم چناری - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: هسته پژوهشی آلرژی و فرآورده های تشخیصی و درمانی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: هسته پژوهشی ایمونولوژی پیوند و ایمونوژنتیک - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: هسته پژوهشی ایمونولوژی و ایمونوتراپی سرطان - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: هسته پژوهشی ایمونولوژی بیماریهای عفونی و سوختگی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: هسته پژوهشی ایمونولوژی تولید مثل - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: هسته پژوهشی ایمونوسل تراپی و نانوایمونولوژی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: مقاله ها - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: سال 90 - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دانلود مقاله های سال 91 - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: معاونت مرکز - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اخبار مرکز - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: سال 91 - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: سال 92 - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: سال 93 - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: تاریخچه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: هیات موسس - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: رسالت و دورنما - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: طرح های در حال اجرا - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: تجهیزات - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: هسته های پژوهشی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آیین نامه ارزشیابی مراکز تحقیقاتی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
صفحه 1 از 3 -    برو به صفحه 1, 2, 3  بعدی