مرکز تحقیقات ایمونولوژی- [اخبار پایگاه]
انتصاب جناب اقای دکتر شکرآبی به عنوان ریاست مرکز تحقیقات ایمونولوژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۶/۱۱ | 

جلسه شورای عالی مراکز تحقیقات ایمونولوژی  در تاریخ 94/6/4 با حضور ریاست دانشگاه علو پزشکی ایران و سرپرست دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی و همچنین ریاست و اعضای شورای عالی مرکز تحقیقات ایمونولوژی برگزار گردید،  در این جلسه با پیشنهاد دکتر سالک مقدم و تمایل ایشان به کناره گیری و معرفی دکتر شکرآبی و در نهایت با نظر موافق ایشان و حاضرین در جلسه، جناب آقای دکتر شکرآبی به عنوان ریاست جدید مرکز تحقیقات ایمونولوژی منصوب شدند.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات ایمونولوژی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=111.30111.18633.fa
برگشت به اصل مطلب