آلرژی و فرآورده های تشخیصی و درمانی

 آلرژی و فرآورده های تشخیصی و درمانی

اعضای هسته مرکزی پژوهش:

  • مسئول هسته پژوهش: دکتر محمدعلی عصاره زادگان
  • اعضاء هیات علمی هسته: دکتر محمدعلی عصاره زادگان، دکتر رضا فلک
  • گروه پژوهشی: دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دستیاران بالینی که با مرکز تحقیقات ایمونولوژی در زمینه آلرژی و تولید محصولات تشخیصی و درمانی همکاری دارند.

مقدمه ای بر اهمیت هسته پژوهشی: 
 

• آلرژی ها از بیماری های غیرعفونی سیستم ایمنی هستند که به اشکال فوری، سایتوتوکسیک، نیمه تاخیری و تاخیری دیده می شوند
حدود ۲۵ درصد مردم حداقل در دوره کوتاهی از زندگی خود آلرژی را تجربه کرده اند. علائم آلرژی از یک آبریزش ساده و قابل تحمل بینی تا موارد کشنده ای مثل آنافیلاکسی متغیر است و باعث کاهش کیفیت زندگی فردی و اجتماعی بیمار می شود
در حال حاضر هسته آلرژی مرکز تحقیقات ایمونولوژی روی آلرژیهای تیپ یک و چهار که به ترتیب فوری و تاخیری هستند متمرکز می باشد

:اهداف هسته

- شناخت مکانیسم های موثر ایمونولوژیک و غیر ایمونولوژیک در بروز آلرژی و شناسائی آلرژن های بومی
مطالعات بنیادی در رابطه با شناسائی آلرژن های بومی تنفسی و غذایی کشور
(شناسائی و تولید شکل نوترکیب آلرژن های غذایی بخصوص ماهی Wolf Herring و گردو (۲ سال
(شناسائی و تخلیص آلرژن های قارچ های محیطی بخصوص آسپرژیلوس ها (۲ سال
شناسائی آلرژن های گرده های علف های هرز و درختان مهم تهران از جمله درخت چنار و عرعر و تولید آلرژن های نوترکیب آنها
(بررسی تاثیر عوامل محیطی منطقه مانند آلودگی هوا روی آلرژی زایی پروتئین ها (۳ سال
(تهیه گزارشات و مقالات (۳ سال

- شناسائی ۱۰ آلرژن اصلی عامل بروز آلرژی تیپ یک در کشور
 (انجام مطالعات اپیدمیولوژیک و تجزیه و تحلیل نتایج آزمون بالینی پریک جهت شناسائی عوامل ایجاد پاسخ های قوی تر بالینی (۲ سال
(انجام مطالعات اپیدمیولوژیک و تجزیه و تحلیل نتایج آزمون آزمایشگاهی RAST جهت شناسائی ایمونوژنیک ترین آلرژن ها با روش های آزمایشگاهی (۲ سال
(تکمیل بانک سرم بیماران مبتلا به آلرژی غذایی و تنفسی (۲ سال
(تکمیل دیتا بیس اطلاعات بیماران آلرژیک (۲ سال

- شناسائی ۱۰ آلرژن اصلی عامل بروز آلرژی تیپ چهار در کشور
(انجام مطالعات اپیدمیولوژیک و تجزیه و تحلیل نتایج آزمون بالینی Patch test جهت شناسائی عوامل ایجاد آلرژی های پوستی تاخیری (۳ سال

- بررسی ارتباط آلرژی با بیماری های عفونی
 (بررسی میزان بروز آلرژی تنفسی در بیماران مبتلا به سل نهفته (۲ سال
(شناسائی اثرات هم افزائی عفونت ها روی آلرژی ها (۲ سال

- بررسی ارتباط آلرژی با بیماری های خودایمنی
بررسی ارتباط آلرژی ها با بیماری های خود ایمن بخصوص لوپوس اریتماتوس (۳ سال)

- بررسی ارتباط آلرژی با بیماری های متابولیک
 (بررسی ارتباط آلرژی های تیپ یک با بیماری های متابولیک شایع بخصوص دیابت اتوایمیون (۳ سال

- تلاش در جهت تولید کیت های تشخیص آزمایشگاهی و بالینی آلرژی های تیپ یک
 تهیه دیسک الایزا جهت تشخیص آلرژی به پاروآلبومین ماهی
تهیه دیسک الایزا جهت تشخیص حساسیت به پروتئین ۲S آلبومین گردو
تخلیص و تعیین هویت HRP از تربچه کوهی
تولید استراپتاویدین نوترکیب و کونژوگاسیون آن با آنزیم های موجود جهت بکارگیری در کیت های تشخیصی

- تلاش در جهت تولید کیت های تشخیص بالینی آلرژی های تیپ چهار
تلاش در جهت کوت کردن پوشش های مناسب با فلزات و سایر هاپتن های موثر در بروز آلرژی تیپ

:عوامل موثر در آلرژیک بودن یک مولکول
- پاسخ ایمنی هومورال اختصاصی در غیاب ایمنی ذاتی
 هدایت شدن پاسخ ایمنی بطرف TH۲ (نه TH۱ یا TH۱۷)
پاسخ ایمونولوژیک به مولکول های بی ضرر در غیاب ایمنی ذاتی
حساس شدن بدنبال برخورد متعدد با آلرژن

- خصوصیات مولکول که در آلرژنیسیته آن موثر است
 وابستگی آنتی ژن به پاسخ T cell و ضرورت تعویض کلاس آنتی بادی
وزن مولکولی بین ۵ تا ۷۰ کیلودالتون
ساختار مقاوم در مقابل دناتوراسیون و تخریب فیزیکی و شیمیایی حفظ اپی توپ های فضایی
حلالیت بالای در مایعات بدن بخاطر گلیکوزیله بودن یا علت دیگر
قابلیت اتصال هاپتن به پروتئین های بدن

:مهمترین آلرژن های تنفسی
 قارچ ها (Moulds): مثل آسپرژیلوس، کلادوسپوریوم و پنیسیلیوم
 
پر و موی حیوانات (Animals): مثل موی سگ، اپیتلیوم پوست گربه و پوسته های بدن اسب، گرد و خاک، پر پرندگان
 
مایت ها (Mites): مثل درماتوفاگوئیدس پترونیسینوس و فارینیه
سوسک ها و سم حشرات: سوسک آلمانی و آمریکایی، سم زنبور
 
گرده درختان (Trees): مثل چنار، نارون، عرعر، غان، فندق، اقاقیا
 
گل ها و علف های هرز (Weeds): مثل خارشتر، سلمه تره
 
گل ها و علف های هرز چمنی (Grasses): مثل گیاه برمودا

:مهمترین آلرژن های غذایی
 
شیر، تخم مرغ: شیر گاو، سفیده و زرده تخم مرغ
 
دانه حبوبات و غلات: آرد گندم، جو دوسر، سویا، برنج
 
مغزها: بادام زمینی، بادام، فندق، گردو، کنجد
 
میوه ها: سیب، کیوی، هلو، موز، انبه، خربزه، انگور
 
سبزیجاتگوجه فرنگی، سیب زمینی، کرفس، کدو تنبل
 
غذاهای دریایی: صدف، ماهی تن، میگو، خرچنگ
گوشت حیواناتجوجه، گوسفند، گوساله
 
ادویه جات: مثل فلفل

:شایعترین آلرژن های تنفسی و غذایی ایران که با توجه به نتایج پریک و مشاوره با آلرژیست ها لیست شده است
  

تنظیمات قالب