دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
آدرس مرکز تحقیقات ایمونولوژی
جهت ارجاع در مقالات و سایر انتشارات

مرکز تحقیقات ایمونولوژی،
پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی،
دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.


Immunology Research Center,
Institute of Immunology and Infectious Diseases,
Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

نمایش آمار بازدیدهای زیربخش : 537082
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 36714
بازدیدهای روز جاری: 36714
کاربران حاضر در پایگاه: 1
به روزرسانی: 1399/12/11

روز: سه شنبه مورخ 12 اسفند 1399

07:41 = ساعت فعلی سرور

حضور شبکه هورمونی در سینوویال بیماران مبتلا به روماتوئید و استئوآرتریت

 | تاریخ ارسال: 1398/7/8 | 

با اینکه بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید (RA) گاهی اوقات بیماری تیروئید را  نیز نشان می دهند ،  اما نقش هورمونهای تیروئید در بافت سینوویال ملتهب هنوز ناشناخته است. این موضوع به این دلیل مهم به نظر می آید  که هورمونهای تیروئید  سیستم  ایمنی را تحریک می کنند و سلول های موضعی می توانند میزان هورمون تیروئید را توسط دئودینازها(  deiodinases DIO)  تنظیم کنند. در سال ۲۰۱۹ مطالعه ای این فرضیه ای مبنی بر حضور عناصر شبکه هورمون تیروئید در بافت سینوویال وجود دارد مطرح کرد. در این مطالعه سرم، مایع و بافت مفصلی و سلول های فیبروبلاستی ۱۲ بیمار مبتلا به RA و ۳۲ بیمار مبتلا به آرتروز(OA) که هیچ گونه سابقه بیماری تیروئیدی نداشتن  ، از نظر هورمون های تیروئیدی  بررسی شدند. نتیج نشان داد که  سطح سرمی / مایع سینوویال هورمون تیروئید در بیماران مبتلا به  RA و OA مشابه بود.

همچنین آنایزهای بیوشیمیایی نشان داد که میزان یک متابولیت حاصل از تخریب به نام تریودوتیرونین معکوس(reverse T۳) ؛ در سرم در مقایسه با مایع سینوویال بسیار کمتر میباشد؛ این یافته نشان دهنده تخریب هورمون های تیروئیدی در محیط سینوویوم  میباشد.

 سایر نتایج این مطالعه نیز نشان میدهد که انتقال دهنده های غشای سلولی هورمونهای تیروئید ، DIO ، و گیرنده های هورمون تیروئید در بافت و مایع سینوویال  حضور داشتند. فراوانی سلولهای مثبت برای تخریب کننده دیئوها در RA نسبت به OA بیشتر بود. مطالعات بیان ژن در مایع سینوویال نقش ضعیفی برای هورمون t۳ در تنظیمی بیان ژن نشان داده اند. بافت و مایع  سینوویال در  RA و / SF یک شبکه موضعی از  هورمونهای تیروئیدی را نشان دادند. هورمونهای تیروئید در سینوویوم تخریب می شوند. در حالی که T۳ فعال زیستی بر بیان ژن SF تأثیر نمی گذارد ، به نظر می رسد SF عملکرد رله ای برای هورمونهای تیروئید دارد.


دکتر مریم عظیمی

دکترای تخصصی ایمونولوژی

تاریخ خبر: سپتامبر ۲۰۱۹
m-azimimalumnus.tums.ac.ir

منبع:
۱. Pörings A-S, Lowin T, Dufner B, Grifka J, Straub RH. A thyroid hormone network exists in synovial fibroblasts of rheumatoid arthritis and osteoarthritis patients. Scientific Reports. ۲۰۱۹;۹(۱):۱۳۲۳۵CAPTCHA

دفعات مشاهده: 12301 بار   |   دفعات چاپ: 96 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر