دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
آدرس مرکز تحقیقات ایمونولوژی
جهت ارجاع در مقالات و سایر انتشارات

مرکز تحقیقات ایمونولوژی،
پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی،
دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.


Immunology Research Center,
Institute of Immunology and Infectious Diseases,
Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

نمایش آمار بازدیدهای زیربخش : 537107
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 39387
بازدیدهای روز جاری: 39387
کاربران حاضر در پایگاه: 4
به روزرسانی: 1399/12/11

روز: سه شنبه مورخ 12 اسفند 1399

08:10 = ساعت فعلی سرور

سیستم ایمنی نوزادان باکتریهای مضر پوست را تشخیص می دهد

 | تاریخ ارسال: 1398/9/13 | 

القا تحمل در میزبان نسبت به باکتریهای کومنسال و پاسخهای مناسب نسبت به پاتوژنها هنوز نکات مبهمی را درپی دارد. در مطالعه ای که در دسامبر ۲۰۱۹ در ژورنال Cell Host& Microbe به چاپ رسید مطالبی در این زمینه روشن شد.

کلونیزاسیون  پوست نوزادان با باکتریهای کومنسال مانند استافیلوکوک اپیدرمیس باعث تولید سلولهای T تنظیمی و القا تحمل در آنها می شود. القا این تولرانس قابل تعمیم به سایر باکتریها نیست بطوریکه کلونیزاسیون با با استافیلوکوک اورئوس مقادیر کمی Treg را القا می کند و نمی تواند مانع ایجاد التهاب در مواجه بعدی شود. این مطالعه نشان داد که آلفا توکسین استافیلوکوک اورئوس از طریق تحریک تولید سایتوکاین IL-۱β بوسیله سلولهای میلویید القا سلولهای Treg اختصاصی باکتری را مهار می کند. این تشخیص افتراقی بین باکتریها در ابتدای تولد باعث ایجاد پاسخ ایمنی مناسب در مقابل پاتوژنها و مانع پاسخ به باکتریهای کومنسال و خودایمنی در آینده می شود.

دکتر شهره نیکو

دکتری تخصصی ایمونولوژی
 niko.sh iums.ac.ir
تاریخ : نوامبر ۲۰۱۹

منبع :

 
۱. Leech JM, Dhariwala MO, Lowe MM, Chu K, Merana GR, Cornuot C, Weckel A, Ma JM, Leitner EG, Gonzalez JR, Vasquez KS. Toxin-Triggered Interleukin-۱ Receptor Signaling Enables Early-Life Discrimination of Pathogenic versus Commensal Skin Bacteria. Cell Host & Microbe. ۲۰۱۹ Nov ۲۶.CAPTCHA

دفعات مشاهده: 14245 بار   |   دفعات چاپ: 133 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر