دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
آدرس مرکز تحقیقات ایمونولوژی
جهت ارجاع در مقالات و سایر انتشارات

مرکز تحقیقات ایمونولوژی،
پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی،
دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.


Immunology Research Center,
Institute of Immunology and Infectious Diseases,
Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

نمایش آمار بازدیدهای زیربخش : 897990
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 9255
بازدیدهای روز جاری: 9255
کاربران حاضر در پایگاه: 2
به روزرسانی: 1400/8/1

روز: پنجشنبه مورخ 6 آبان 1400

01:47 = ساعت فعلی سرور