برای مشاهده مقالات منتشر شده توسط مرکز تحقیقات ایمونولوژی اینجا را کلیک کنید.

 

لیست کتاب های انتشار یافته:

۱. ایمونولوژی اعضا انتشارات چهره
۲. ایمونولوژی برای پرستاران انتشارات حیدری
۳. راهنمای علمی و عملی در آزمایشگاه ایمونوشیمی انتشارات جامعه نگر
۴. اصول و روش های کاربردی در تخلیص پروتئین های طبیعی و نوترکیب انتشارات نشر حیدری/نشر وزین مهر
۵. سلول های بنیادی مزانشیمی انتشارات رویان پژوه
۶.مطالعه بیماری های ایمونولوژیک با رویکرد بالینی انتشارات حیدریه

انتشارات

Template settings