ردیف نام دنشجو مقطع پست الکترونیک طرح پژوهشی استاد راهنما
۱ هاله عبدلی دکترای تخصصی haleh.abdoligmail.com شناسایی، تولید و طراحی مدل سه بعدی آلرژن اصلی گرده گیاه برگ نو (ligustrum) و پیش‌بینی اپی‌‌توپ های شاخص سلول های B با استفاده از ابزارهای ایمونوانفورماتیک دکتر محمدعلی عصاره‌زادگان
۲ طیبه آقایی (فارغ التحصیل) کارشناسی ارشد aghaietayebe.t۱۲۲gmail.com بررسی تأثیر عصاره جفت انسانی بر سطح سرمی IL-۲۳ و IL-۲۷ و بهبود علائم بالینی در مدل موشی EAE دکتر میرهادی جزایری
۳ لیلا نجات بخش صمیمی (فارغ التحصیل) کارشناسی ارشد leila_s۱۹۹۱gmail.com بررسی اثر تنظیمی هورمون های جنسی زنانه (استروژن و پروژسترون) بر روی ترشح سایتوکاین های IL-۴ ، IL-۹ ، IL-۱۷ ، TGF-ß و IFN-Ƴ در کشت سلول های تک هسته ای خون محیطی بماران مبتلا به آسم دکتر رضا فلک
۴ سید احمد رضا محمودی دکترای تخصصی armahmoudi۱۹۷۶gmail.com مطالعه ویژگی و عملکرد آنتی بادی های ضد RTL۱ در رده های سلولی سرطانی کبد و پستان دکتر امیرحسن زرنانی
 
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings