دکتر مجید خوش میرصفا
دکترای تخصصی ایمونولوژی
رتبه علمی:
استادیار
آدرس ایمیل: khoshmirsafa.miums.ac.ir

رزومه

 

 

Template settings