رئیس مرکز:     
        دکتر محمدعلی عصاره زادگان
         استاد ایمونولوژی و آلرگولوژی
Professor Mohammad-Ali Assarehzadegan
       آدرس ایمیل : assareh.maiums.ac.ir
     
  شماره تماس: ۰۲۱۶۴۳۵۲۶۵۹
       رزومه
 
  • استاد تمام دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • سابقه بیش از ۲۰ سال آموزش و پژوهش در دانشگاه های علوم پزشکی کشور
  • سابقه بیش از یک دهه تحقیق و پژوهش در حوزه شناسایی و تعیین مشخصات آلرژن های شایع در ایران و بررسی راهکارهای پیشگیری از بروز واکنش های آلرژیک
  • انتشار بیش از ۱۰۰ مقاله تحقیقاتی در ژورنال های معتبر ملی و بین المللی
  • تالیف و ترجمه ۱۵ جلد کتاب آموزشی و پژوهشی در سطح ملی و بین المللی
  • شناسایی ۱۲ آلرژن شایع در منطقه برای نخستین بار در ایران و جهان و ثبت آن در بانک جهانی آلرژن ها ( (WHO/IUIS
  • شناسایی و ثبت ۱۵ ژن از آلرژن های شایع برای نخستین بار در ایران و جهان در بانک جهانی ژن (GenBank)

 

Template settings