ردیف عنوان تاریخ شروع  مجری
۱ بررسی اثرات ایمونومدولاتوری ویتامین D۳ بر میزان بیان ICAM-۱ و CD۴۴ توسط سلول های استرومای بافت های اندومتریوتوپیک و اکتوپیک بیماران مبتلا به اندومتریوز ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ دکتر علی اکبر دلبندی
۲ تهیه اطلس جامع گیاهان آلرژی زای ایران ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ دکتر محمد علی عصاره زادگان
۳ مهار MiR-۲۱ در سلولهای مونونوکلئار خون محیطی (PBMC) بیماران MS و بررسی اثرآن بر بیان پروتئین c-mycو نقش آن در آپوپتوز سلولها در بیماری MS ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ دکتر میرهادی جزایری
۴ مقایسه ی آنتی ژن های لکوسیت انسانی (HLA)در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و بیماران مبتلا به نورومیلیت اپتیکا ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ دکتر میرهادی جزایری
۵ بررسی اثر ویتامین D۳ بر بیان FOXO۱ و PTENدر سلول های استرومال اکتوپیک و یوتوپیک بیماران مبتلا به اندومتریوز ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ دکتر علی اکبر دلبندی
۶ بررسی اثر ویتامین D۳ بر بیان گیرنده پروژسترون (PR)، AKT و PI۳k در سلول های استرومال اکتوپیک و یوتوپیک بیماران مبتلا به اندومتریوز ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ دکتر علی اکبر دلبندی
۷ بررسی بیان پروتئین های مرتبط با epithelial–mesenchymal transition و متاستاز به غدد لنفاوی در بیماران مبتلا به سرطان پانکراس ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ دکتر الهه صفری
۸ مقایسه اندوتایپینگ و پروفایل بیانی ژن های مرتبط با سلول های ایمنی در بیماران مبتلا به رینوسینوزیت مزمن همراه با پولیپ بینی در دوگروه(Aspirin exacerbated respiratory diseases) AERD و NON-AERD ۱۴۰۰ دکتر مجید خوش میرصفا
۹ بررسی بیماران مبتلا به آنافیلاکسی زنبور مراجعه کننده به کلینیک بیمارستان حضرت رسول، دارای تست پوستی و Component Resolved Diagnosis مثبت دوگانه، به وسیله تست عملکردی بازوفیل ۱۴۰۰ دکتر مجید خوش میرصفا
۱۰ انتخاب و دستیابی به سکانس آنتی بادی تک زنجیره ای (ScFV) علیه پروتئین سطحی اسپایک ویروس کرونا (sars-cov-۲) با استفاده از لنفوسیت های B افراد واکسینه شده ۱۴۰۰ دکتر فاطمه فرجی
۱۱ بررسی پاسخ ایمنی هومورال و سلولی به واکسن سینوفارم در افراد مبتلا به نقص ایمنی مادرزادی ۱۴۰۰ دکتر مجید خوش میرصفا
۱۲ بررسی بیان چک پوینت ویستا و PD-1 در خون محیطی بیماران مبتلا به سرطان کلورکتال ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ دکتر الهه صفری
۱۳

تعیین فراوانی لنفوسیت های B تنظیمی، B خاطره و پلاسمابلاست در بیماران مبتلا به گرانولوماتوز وگنر (پلی آنژیت گرانولوماتوز)

۱۴۰۱/۳/۲۸ دکتر مجید خوش میرصفا
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings