ردیف عنوان تاریخ شروع  مجری
۱ بررسی اثرات ایمونومدولاتوری ویتامین D۳ بر میزان بیان ICAM-۱ و CD۴۴ توسط سلول های استرومای بافت های اندومتریوتوپیک و اکتوپیک بیماران مبتلا به اندومتریوز ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ دکتر علی اکبر دلبندی
۲ تهیه اطلس جامع گیاهان آلرژی زای ایران ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ دکتر محمد علی عصاره زادگان
۳ مهار MiR-۲۱ در سلولهای مونونوکلئار خون محیطی (PBMC) بیماران MS و بررسی اثرآن بر بیان پروتئین c-mycو نقش آن در آپوپتوز سلولها در بیماری MS ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ دکتر میرهادی جزایری
۴ مقایسه ی آنتی ژن های لکوسیت انسانی (HLA)در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و بیماران مبتلا به نورومیلیت اپتیکا ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ دکتر میرهادی جزایری
۵ بررسی اثر ویتامین D۳ بر بیان FOXO۱ و PTENدر سلول های استرومال اکتوپیک و یوتوپیک بیماران مبتلا به اندومتریوز ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ دکتر علی اکبر دلبندی
۶ بررسی اثر ویتامین D۳ بر بیان گیرنده پروژسترون (PR)، AKT و PI۳k در سلول های استرومال اکتوپیک و یوتوپیک بیماران مبتلا به اندومتریوز ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ دکتر علی اکبر دلبندی
۷ بررسی بیان پروتئین های مرتبط با epithelial–mesenchymal transition و متاستاز به غدد لنفاوی در بیماران مبتلا به سرطان پانکراس ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ دکتر الهه صفری
۸ مقایسه اندوتایپینگ و پروفایل بیانی ژن های مرتبط با سلول های ایمنی در بیماران مبتلا به رینوسینوزیت مزمن همراه با پولیپ بینی در دوگروه(Aspirin exacerbated respiratory diseases) AERD و NON-AERD ۱۴۰۰ دکتر مجید خوش میرصفا
۹ بررسی بیماران مبتلا به آنافیلاکسی زنبور مراجعه کننده به کلینیک بیمارستان حضرت رسول، دارای تست پوستی و Component Resolved Diagnosis مثبت دوگانه، به وسیله تست عملکردی بازوفیل ۱۴۰۰ دکتر مجید خوش میرصفا
۱۰ انتخاب و دستیابی به سکانس آنتی بادی تک زنجیره ای (ScFV) علیه پروتئین سطحی اسپایک ویروس کرونا (sars-cov-۲) با استفاده از لنفوسیت های B افراد واکسینه شده ۱۴۰۰ دکتر فاطمه فرجی
۱۱ بررسی پاسخ ایمنی هومورال و سلولی به واکسن سینوفارم در افراد مبتلا به نقص ایمنی مادرزادی ۱۴۰۰ دکتر مجید خوش میرصفا
۱۲ بررسی بیان چک پوینت ویستا و PD-1 در خون محیطی بیماران مبتلا به سرطان کلورکتال ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ دکتر الهه صفری
۱۳

تعیین فراوانی لنفوسیت های B تنظیمی، B خاطره و پلاسمابلاست در بیماران مبتلا به گرانولوماتوز وگنر (پلی آنژیت گرانولوماتوز)

۱۴۰۱/۳/۲۸ دکتر مجید خوش میرصفا
14 

نمونه سازی کیت ردیابی آلرژن اصلی بادام زمینی در انواع مواد غذایی به روش مولکولی

1402 دکتر محمد علی عصاره زادگان
15

طراحی و نمونه سازی کیت تشخیص و ردیابی آلرژن گردو در مواد غذایی به روش Real-time PCR

1402 دکتر محمد علی عصاره زادگان
16

طراحی واکسن پپتیدی بر پایه اپی توپ برای آلرژن های اصلی گرده های چمن های آلرژی زای شایع (Cynodon dactylon، Poa pratensis، Phleum pratense) با استفاده از ابزارهای ایمونوانفورماتیک

1402 دکتر محمد علی عصاره زادگان
17

معرفی واکسن آلرژی طراحی شده با روش های ایمونو انفورماتیک برای آلرژن های اصلی دانه های گرده درختان آلرژی زای رایج (Platanus orientalis، Fraxinus excelsior، Betula pendula)

 

1402 دکتر محمد علی عصاره زادگان
18

تهیه الگوی جامع پیش بینی کننده واکنش های متقاطع آلرژن های تنفسی (دانه های گرده و اسپورقارچ ها) و انطباق آن با نوسانات تراکم گرده ها و اسپور قارچ های آلرژی زا در هوای کلان شهر تهران

 

1402 دکتر محمد علی عصاره زادگان
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings