ردیف عنوان مجری
۱ مطالعه اثر ایمونومدولاتوری ویتامین D۳ بر میزان بیان ژن های VEGFR و فاکتورهای آنژیوژنیک FGF و MIF توسط سلول های تک هسته ای مایع پریتوئن بیماران مبتلا به اندومتریوز دکتر علی اکبر دلبندی
۲ بررسی اثر ویتامین D۳ بر میزان بیان ژن های MCP-۱ ، HGF ، IGF و M-CSF توسط سلول های استرومال اندومتر اکتوپیک بیماران مبتلا به اندومتریوز دکتر علی اکبر دلبندی
۳ بررسی تأثیر عصاره جفت انسانی بر سطح سرمی IL-۲۳ و IL-۲۷ و بهبود علائم بالینی در مدل موشی EAE دکتر میرهادی جزایری
۴ بررسی و اندازه گیری سطح Ox۴۰ در خون محیطی بیماران MS در مقایسه با NMO دکتر میرهادی جزایری
۵ طراحی سنجش میزان Survivin در سرم جهت تشخیص زودرس سرطان مثانه با کمک نانوذرات طلا دکتر میرهادی جزایری
۶ بررسی اثر تنظیمی هورمون های جنسی زنانه (استروژن و پروژسترون) بر روی ترشح سایتوکاین های IL-۴ ، IL-۹ ، IL-۱۷ ، TGF-ß و IFN-Ƴ در کشت سلول های تک هسته ای خون محیطی بیماران مبتلا به آسم دکتر رضا فلک
۷ بررسی اثر تنظیمی استروژن بر بر روی بیان فاکتور های نسخه برداری T bet ، GATA-۳ ، FOXP۳ و RORƳ t در کشت سلول های تک هسته ای خون محیطی بیماران مبتلا به آسم دکتر رضا فلک
۸ تعیین سطح سرمی Anti-cag A و بررسی ارتباط بین HLA-DR و HLA-DQ و بیماران مبتلا به آشالازی دکتر مهدی شکرآبی
۹ بررسی الگوی بیان ژن های miRNA۴۸۷b و miRNA۱۹۹a در خون کامل بیماران مبتلا به اسکلروز سیستمیک دکتر نازنین مجتبوی
۱۰ بررسی اثرات ضد توموری سلول های بنیادی مزانشیمی تیمارشده با عصاره ساپونین گیاه جین سینگ بر لاین های سلولی سرطانی کولون (SW۴۸۰ ، HCT-۱۱۶ و HT-۲۹) دکتر سمانه خرمی
۱۱ ارتباط سطح سرمی اینترلوکین های ۶،۸،۱۰ و TNF آلفا در کودکان با عمق و درجه سوختگی بستری در بیمارستان شهید مطهری دکتر بهنام ثبوتی
۱۲ بررسی الگوی تغییرات بیان سایتوکاین های التهابی و ضدالتهابی (IL-۱، IFN-γ، TNF، IFN-α، IFN-β، IL-۱۰، IL-۶، IL-۴، IL-۲، IL-۱۷) و فاکتور های نسخه برداری تمایزی کلیدی (GATA-۳، T-bet، RORγt، FOXP۳، Bcl-۶، IRF۳، NF-kB، PU۱) در سلول های تک هسته ای خون محیطی بیماران مبتلا به عفونت COVID-۱۹ با شدت بیماری و گروه های سنی مختلف در مقایسه با گروه شاهد دکتر محمد علی عصاره زادگان
۱۳ شناسایی، تولید و طراحی مدل سه بعدی آلرژن اصلی گرده گیاه برگ¬نو (ligustrum) و پیش¬بینی اپی¬توپهای شاخص سلولهای B با استفاده از ابزارهای ایمونوانفورماتیک دکتر محمد علی عصاره زادگان
۱۴ طراحی لام تشخیصی آنتی بادی های ضد سیتوپلاسم نوتروفیل (Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies:ANCA) با روش ایمونوفلورسنت غیرمستقیم جهت اهداف آموزشی دکتر محمد علی عصاره زادگان
۱۵ ارزیابی پلی مورفیسم ژن TSLP (rs۲۲۸۹۲۷۶ و rs۲۲۸۹۲۷۸) در بیماران ایرانی مبتلا به آسم آتوپیک دکتر محمد علی عصاره زادگان
۱۶ ارزیابی پلی مورفیسم ژن (IL-۱RL۱ (rs ۱۰۲۰۸۲۹۳,rs۱۰۴۱۹۷۳ دربیماران ایرانی مبتلا به آسم آتوپیک دکتر محمد علی عصاره زادگان
۱۷ مطالعه ویژگی و عملکرد آنتی بادی های ضد RTL۱ در رده های سلولی سرطانی کبد و پستان دکتر امیرحسن زرنانی
۱۸ بررسی تاثیرات LPS بر القای سلول های T تنظیمی و تولید سایتوکاین های التهابی در سلول های تک هسته ای خون محیطی بیماران اندومتریوز دکتر شهره نیکو
۱۹ ارزیابی سطح سرمی پروتئین های Wnt۹a و EFNA۱ به عنوان تومور مارکر های تشخیصی جدید در بیماران مبتلا به سرطان کولون دکتر الهه صفری
۲۰ بررسی اثر اگزوزوم های مترشحه از سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت چربی بر روی بیان ژن aquaporin ۵ در رده سلول سرطانی کلورکتال HCT۱۱۶ دکتر مریم عظیمی
Template settings