ردیف   عنوان  تاریخ شروع  مجری
1

بررسی اثرات ایمونومدولاتوری ویتامین D۳ بر میزان بیان ICAM-۱ و CD۴۴ توسط سلول های استرومای بافت های اندومتریوتوپیک و اکتوپیک بیماران مبتلا به اندومتریوز

   
2 ارزیابی سطح سرمی پروتئین های Wnt۹a و EFNA۱ به عنوان تومور مارکر های تشخیصی جدید در بیماران مبتلا به سرطان کولون    
3

تهیه اطلس جامع گیاهان آلرژی زای ایران

   
4 مهار MiR-۲۱ در سلولهای مونونوکلئار خون محیطی (PBMC) بیماران MS و بررسی اثرآن بر بیان پروتئین c-mycو نقش آن در آپوپتوز سلولها در بیماری MS    
5 مقایسه ی آنتی ژن های لکوسیت انسانی (HLA)در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و بیماران مبتلا به نورومیلیت اپتیکا    
6 بررسی اثر ویتامین D۳ بر بیان FOXO۱ و PTENدر سلول های استرومال اکتوپیک و یوتوپیک بیماران مبتلا به اندومتریوز    
7 بررسی اثر ویتامین D۳ بر بیان گیرنده پروژسترون (PR)، AKT و PI۳k در سلول های استرومال اکتوپیک و یوتوپیک بیماران مبتلا به اندومتریوز    
8

بررسی بیان پروتئین های مرتبط با epithelial–mesenchymal transition و متاستاز به غدد لنفاوی در بیماران مبتلا به سرطان پانکراس

   
9 مقایسه اندوتایپینگ و پروفایل بیانی ژن های مرتبط با سلول های ایمنی در بیماران مبتلا به رینوسینوزیت مزمن همراه با پولیپ بینی در دوگروه(Aspirin exacerbated respiratory diseases) AERD و NON-AERD    

طرح های در حال اجرا

تنظیمات قالب