معاون پژوهشی مرکز:
دکتر مجید خوش میرصفا
دکترای تخصصی ایمونولوژی
رتبه علمی:
استادیار
آدرس ایمیل: khoshmirsafa.miums.ac.ir

رزومه

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings