وبینار آموزشی مفاهیم پایه آمار تحلیلی با استفاده از نرم افزار SPSS (ویژه مطالعات علوم پایه پزشکی)

 
 
به اطلاع مخاطبین محترم می رسانیم که وبینار آموزشی "مفاهیم پایه آمار تحلیلی با استفاده از نرم افزار SPSS (ویژه مطالعات علوم پایه پزشکی)" در تاریخ دوشنبه ۱۴۰۰/۷/۱۹ الی ۱۴۰۰/۷/۲۱ برگزار خواهد شد.

در این وبینار تعاریف و مفاهیم اولیه آمار، معرفی انواع متغیرها، دسته بندی انواع تست های آماری، مقایسه آماری بین گروه ها، تحلیل آزمون های همبستگی و رگرسیون خطی/ غیرخطی و آزمون های جداول توافقی و آنالیزهای مرتبط با استفاده از نرم افزار SPSS توضیح داده خواهد شد.

در پایان وبینار به شرکت کنندگان مدرک معتبر از طرف مرکز تحقیقات ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران اعطا خواهد شد.

مبلغ ثبت نام ۱۰۰ هزار تومان و برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران تخفیف ۵۰ هزار تومانی درنظر گرفته شده است.

به علت ظرفیت محدود اولویت ثبت نام با افرادی خواهد بود که با واریز وجه، ثبت نام خود را قطعی نموده اند.

ثبت نام از طریق آدرس http://workshops.iums.ac.ir انجام شده و تایید ثبت نام با ارسال فیش واریزی به شماره واتساپ ۰۹۳۶۹۸۶۰۸۴۷ انجام می شود.

 
 
 
 
 

وبینار آشنایی با اصول پروپوزال نویسی

 
 
به اطلاع مخاطبین محترم می رسانیم که وبینار "آشنایی با اصول پروپوزال نویسی" در تاریخ شنبه ۱۴۰۰/۷/۱۰ برگزار خواهد شد.

در این وبینار مفاهیم و تعاریف پروپوزال یا طرح تحقیقاتی علوم پایه پزشکی، هدف از نوشتن پروپوزال و ارکان اصلی پروپوزال،  مراحل مختلف نگارش پروپوزال، انواع مطالعه و انواع متغیرهای مطالعه توضیح داده خواهد شد.

در پایان وبینار به شرکت کنندگان مدرک معتبر از طرف مرکز تحقیقات ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران اعطا خواهد شد.

مبلغ ثبت نام ۵۰ هزار تومان و برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران تخفیف ۲۰ هزار تومانی درنظر گرفته شده است.

به علت ظرفیت محدود اولویت ثبت نام با افرادی خواهد بود که با واریز وجه، ثبت نام خود را قطعی نموده اند.

ثبت نام از طریق آدرس http://workshops.iums.ac.ir انجام شده و تایید ثبت نام با ارسال فیش واریزی به شماره واتساپ ۰۹۳۶۹۸۶۰۸۴۷ انجام می شود.


 
 
 
 

وبینار آشنایی با اصول کشت سلول و انواع روش های بررسی تکثیر سلولی

 
 
به اطلاع مخاطبین محترم می رسانیم که وبینار  " آشنایی با اصول کشت سلول و انواع روش های بررسی تکثیر سلولی" در تاریخ دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۸ برگزار خواهد شد.

در این وبینار تعاریف و مفاهیم اولیه کشت سلول؛ تجهیزات، وسایل کشت سلول و نکات ایمنی برای ورود به اتاق کشت سلول؛ آلودگی های رایج و روش شناسایی آن­ها؛ انواع محیط کشت و محتویات آن­ها؛ نحوه شمارش سلولی، پاساژ دادن و فریز کردن سلولهای چسبان و غیرچسبان و  انواع روش های بررسی تکثیر سلولی توضیح داده خواهد شد. 

در پایان وبینار به شرکت کنندگان مدرک معتبر ازطرف مرکز تحقیقات ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران اعطا خواهد شد.

مبلغ ثبت نام ۵۰ هزار تومان و برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران تخفیف ۲۰هزار تومانی درنظر گرفته شده است.

به علت ظرفیت محدود اولویت ثبت نام با افرادی خواهد بود که با واریز وجه، ثبت نام خود را قطعی نموده اند.

جهت ثبت نام در ساعات اداری با شماره تلفن ۶۴۳۵۲۶۵۹۰۲۱- تماس حاصل فرمایید.

 
 
 
 
 
 
 

کارگاه آموزش تئوری و عملی استفاده صحیح و استاندارد از روش Real-Time PCR در تحقیقات علوم پایه

 
 
به اطلاع مخاطبین محترم می رسانیم که کارگاه دو روزه " آموزش تئوری و عملی استفاده صحیح و استاندارد از روش Real-Time PCR در تحقیقات علوم پایه" بزودی برگزار خواهد شد.

مکان برگزاری روز اول: مرکز تحقیقات ایمونولوژی واقع در تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)، ساختمان شماره ۳، طبقه سوم، مرکز تحقیقات ایمونولوژی

مکان برگزاری روز دوم: دانشگاه علوم پزشکی ایران

برای این کارگاه ۸ امتیاز بازآموزی درنظر گرفته شده است.

در پایان کارگاه به شرکت کنندگان مدرک معتبر ازطرف مرکز تحقیقات ایمونولوژی دانشگاه ایران، انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران و دانشگاه علوم پزشکی ایران اعطا خواهد شد.

مبلغ ثبت نام ۲۰۰ هزار تومان و برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران تخفیف ۵۰ هزار تومانی درنظر گرفته شده است.

به علت ظرفیت محدود اولویت ثبت نام با افرادی خواهد بود که با واریز وجه ثبت نام خود را قطعی نموده اند.

جهت ثبت نام در ساعات اداری با شماره تلفن های ۶۴۳۵۲۶۵۹-۰۲۱ و ۰۹۳۹۵۲۵۳۰۴۳ (آقای رحمانی) تماس حاصل فرمایید.

 

 

Template settings